Simmer yn Fryslân (Fries kampeerevent)

7 juli 2022
t/m 10 juli 2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Sloten
LVWCN evenement

Wie, nét voordat de schoolvakanties beginnen, zich wil laten inpakken door Frieslands schoonste, die blokt in de nu nog ongerepte 2022 agenda alvast het lange weekend van donderdag 7 tot en met zondag 10 juli. De redenen zijn legitiem. Friesland ligt niet voor elk LVWCN-lid direct naast de deur, en zelfs met de nu voorziene twéé programmadagen rijden we vanuit het stadje Sloten nog veel moois en attractiefs voorbij.

Inmiddels ligt er een gereserveerd ruim kampeerveld uitnodigend te wachten op rond de 40 (of nog wat meer) kampeeréquipes van LVWCN-huize. Er is 300° vrij uitzicht. Vanaf de smalle openbare weg zullen we daarom best veel bekijks hebben. Omgekeerd kunnen wij als kampeerders de roergang(st)ers van jachten en sloepen op het druk bevaren Slotergat bijkans in de ogen kijken. Steven en Klaziena van der Zee hebben als eigenaren van Recreatiepark De Jerden veel ervaring met groepen en het nodige in hun mars. Ze zullen ons waar nodig goed verder op weg helpen. Dus het is aan jullie als lezers: ‘komme jo takom simmer, of net?’ Meer info volgt in Luchtboxer 2. Inschrijven via de LVWCN-site kan vanaf 15 april 2022.

Programma op hoofdlijnen

Donderdag 7 juli
Aankomstdag (vanaf 14.00 uur) met om 20.00 uur (met koffie en ?) het gezamenlijke startschot op de camping.

Vrijdag 8 juli
’s Morgens vertrekken we voor een ontmoeting met de mannen achter de echte Fryske sûkerbôle en de Fryske dúmkes. Op kosten van de LVWCN krijgt u natuurlijk wat mee (naar eigen keuze) voor op de camping of thuis. ‘s Middags lunchen we met ‘n lekker glas Fries streekbier (fris of koffie kan ook) in bierbrouwerij Tsjerkebier in Easterwierrum, brouwers van bier met ‘n missie (bier mei in mienskipsmissy) Tsjoch! (Proost!). Tenslotte komen we op de terugweg door de langgerekte monumentale dorpskern van Langweer nog wat verfrissends tegen.

Zaterdag 9 juli
’s Morgens begint wat ingetogen. Voor de koffie en/of de kleine trek belandt u op een prachtige zichtlocatie aan het IJsselmeer. Vervolgens verkent u op eigen gelegenheid het pittoreske Hindeloopen, waar u – wanneer u dat wilt – zelf ergens een lunch scoort. ’s Middags treden we met een bedrijfsbezoek in de voetsporen van Prinses Maxima, alles onder het genot van een lekkere bak koffie, thee of fris. Want ja, waarom Maxima wel en u niet, tenslotte?
’s Avonds is er (voor wie daarop intekenen) vanaf 19.00 uur een persoonlijk door Klaziena en Steven verzorgde BBQ op de camping (incl. 3 drankjes). Niet te versmaden!

Zondag 10 juli
Voor zover u er nog niet was geweest: vergeet ook het stadje Sloten zelf niet te bezoeken!

Kosten en inschrijving
Los van overnachtingskosten, betalen deelnemers aan deze meerdaagse Zomerbijeenkomst een schappelijke eigen bijdrage van € 12,50,- p.p. per programmadag (terwijl u er toch echt drie tot vier dagen helemaal úit bent!). Als gezegd, draagt ook de LVWCN in de kosten bij. Op zaterdag is de BBQ facultatief. Elke équipe ontvangt een mooi programmaboekje. Wilt u minder of juist méér dagen kamperen? Dat kan ook. Meldt u zich tijdig aan (vol = vol, op basis van volgorde van inschrijving).
Uiterlijk 27 juni 2022 inschrijven en betalen via
https://www.lvwcn.nl/inschrijven/friesland/

Bij vragen: bel even (06-21124689) of stuur een mailtje (mjc.schouten@hotmail.com).
Tot begin juli!