Type III meets Type IV

Datum: 3 juli 2021

LVWCN evenement

Voor de Volkswagen Type III is 2021 een bijzonder jaar. In augustus 1961 is het exact 60 jaar geleden dat de eerste Volkswagen Type III verscheen. Maar ook de Volkswagen Type IV heeft wat te vieren. Gemiddeld genomen zijn de Volkswagens 411/412 immers ook alweer 50 jaar onder ons! Reden om er, sámen met de VW 412 Club Holland, eens een lekker dagje gezamenlijk op uit te gaan! Alle jubilarissen worden op 3 juli aan de start verwacht! Voor het startmoment is een passende, authentieke locatie gevonden: bij Kieft en Klok Vintage Volkswagens in Renkum aan de Reijmerweg 78A. We verzamelen ons bij dit gastvrije bedrijf vanaf 10.30 uur en vertrekken er om 11.30 uur. Deelname aan deze Type III meets Type IV ontmoetingsdag kost € 10,- p.p. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Dat kan tot 15 juni (zie hieronder).

Al smikkelend lekker toeren!
We trekken die dag westwaarts. Tot de lunch ligt de nadruk op een mooi stuk rivierenlandschap. We doen veel buiten. Dat geldt ook voor de lunch in Ochten. Daar is ook een gezamenlijk fotomoment. In de middag doorkruisen we een smaakvolle kersen en fruit regio. Daar wordt natuurlijk op één of meerdere locaties halt gehouden. Tenslotte zetten we koers naar de firma RustBuster in Veenendaal. Hier krijgen we uitleg over roestwerende middelen en alle vormen van lassen. We sluiten er de dag ook inhoudelijk af.

Slotakkoord
Voor wie dat wil is er vanaf 17.00 uur zo’n 4 kilometer verderop in Renswoude de gelegenheid om op eigen kosten de dag met een feestelijke maaltijd af te ronden in restaurant ‘De Hof ’. Voor € 25,- p.p. schuift u ontspannen aan. Bij overmacht (corona): geld terug.

Meldt u snel aan!
LVWCN en VW 412 Club Holland verwachten een groot aantal jubilarissen. Voor kids is er reductie. Aanmelden (vóór 15 juni) bij: mjc.schouten@hotmail.com onder gelijktijdige overmaking van de deelnamekosten ad € 10,- p.p. en (voor wie dat wil) de kosten van de avondmaaltijd ad € 25,- p.p. op IBAN: NL12 RABO 0305 5344 16 t.n.v. M.J.C. Schouten – o.v.v. 3 juli.
Vragen? Bel dan Hans Kerkmeijer (06-53535815, liefst na 18.00 uur) of Maurits Schouten op 06-21124689. Alle Type III/IV jubilarissen har telijk welkom! Tot 3 juli!