Algemene Ledenvergadering

Datum: 10 oktober 2021

Locatie: Jaap Bergman Kevers, Laarstraat 33, 7471 DA Goor

LVWCN evenement

Op 10 oktober wordt er na 2 jaar weer een Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering wordt gehouden bij Jaap Bergman Kevers, Laarstraat 33, 7471 DA Goor en begint om 13.00 uur. Je bent welkom vanaf 12.00 uur. Voor broodjes en koffie wordt gezorgd.

We zijn blij dat we weer een ALV kunnen houden (uiteraard onder voorbehoud van nieuwe corona- ontwikkelingen). Het is een goede gewoonte dat we de ALV om het jaar bij het Club-magazijn houden en het andere jaar op een andere locatie. Jaap Bergman Kevers heeft ons gastvrij een vergaderruimte aangeboden die ruim genoeg is om ‘coronaproof’ bij elkaar te komen.

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in 2020. Over 2019 is reeds een uitgebreid verslag opgenomen in de laatste Luchtboxer van 2020. Uiteraard kunnen de deelnemers ook vragen stellen over 2019. Tenslotte zal de ALV worden gevraagd het bestuur décharge te verlenen over 2019 en 2020. De termijnen van Deborah van Toledo (algemeen bestuurslid), HendrikJan Wijers (evenementen), Pim de Lint (PR), Ernest Mutsaerts (secretaris) en Loek Bosman (voorzitter) lopen in 2021 af. Zij hebben zich allen beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De termijn van de penningmeester, waarvoor in eerdere Luchtboxers al een vacature is gesteld, loopt in 2022 af.

Agenda ALV 2021

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken: o.a. ledental, overleden leden, berichten van verhindering
3. Notulen van de ALV van 13 april 2019 (LB4 2019)
4. Terugblik op 2020 en 2021 en vooruitblik rest van 2021 en 2022
5. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021. Btw-perikelen
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie 2021
8. Bestuur: (her-)verkiezing bestuursleden
9. FEHAC (door Tiddo Bresters)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Rondrit in de omgeving van Goor

Na afloop van de ALV wordt er een rit georganiseerd door Pim de Lint.
Meer details worden later bekendgemaakt op deze pagina.