Luchtgekoelde VWs

 

LVWCN logoLuchtgekoelde VW Club Nederland

Onze club werd op 11 April 1973 opgericht, we bestaan dit jaar dus 45 jaar!!

De LVWCN is een landelijke vereniging, onderverdeeld in 6 regio’s en we hebben ongeveer 1050 leden en 1700 club-auto’s.
Ons doel: Het behoud van de luchtgekoelde Volkswagen, zo origineel als mogelijk.

  • Clubblad: “De Luchtboxer” verschijnt 8 keer per jaar.
  • Clubshop verkoopt leuke club artikelen en mooie VW boeken.
  • Onderdelen magazijn (alleen voor leden).
  • Evenementen: Minstens 2 landelijke evenementen per jaar en daarnaast nog talloze regionale activiteiten. Om de paar jaar is er ook nog een grote buitenlandse reis.
  • Taxatiedagen: Binnen de LVWCN organiseert het taxatieteam twee keer per jaar een taxatiedag voor leden. Het taxatie rapport is opgesteld volgens de FEHAC richtlijnen en wordt door alle verzekeraars geaccepteerd.
  • Technische ondersteuning: Stel je technische vragen aan het team techniek of vraag informatie op via het documentatie centrum.
  • FEHACDe LVWCN is lid van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs.

28 t/m 30 september : Najaarsbijeenkomst en A to Z rit

Aadorp tot Zijtaartrit
Nederland kent een grote verscheidenheid aan landschappen op een relatief klein oppervlak. Vooral wanneer je met de auto een rit maakt, zie je steeds een ander gebied: bossen en heidevelden in een Twents of Achterhoeks coulissenlandschap, brede, traag stromende rivieren als de Rijn, de IJssel en de Waal, oude stuwwallen met slingerende wegen en de weidsheid en ruimte van het Brabantse land. Zo’n rit, waarbij je bij uitstek de overgang van de nazomer naar de herfst beleeft, is de rit van Aadorp naar Zijtaart, onderdeel van de najaarsbijeenkomst van de LVWCN. Een prachtige rit, die je eigenlijk als lid van een luchtgekoelde Volkswagenclub gewoon gereden moet hebben. Het laatste weekend van september, de historische Aadorp tot Zijtaartrit, die wil je niet missen. Je wilt het toch gewoon met trots kunnen zeggen: “Natuurlijk, de rit van Aadorp naar Zijtaart in 2018, dààr was ik bij!”
Schrijf je nu in!

Luchtgekoelde VWs

Treed toe tot het LVWCN-bestuur!

Uw beide voorzitters, Cor en Gerrie Rutte, geven het niet op! Inmiddels hebben zich gegadigden gemeld voor de functies van regioleider West-Nederland en assistent Magazijn-coördinator. Maar, waar zitten een nieuwe secretaris en een nieuwe PR-man/vrouw? Ook zoek het bestuur nog een tweetal assistenten voor het mee helpen organiseren van de Kleine Raampjes dag in augustus a.s. en de AMES-dag in september dit jaar. Dus hebt u of heb jij ideeën en weet je een beetje van wanten: reageer!!

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben zowel onze secretaris (Sjoerd Bloemkolk) als onze PR man (Lex van Garderen) te kennen gegeven hun termijn niet te zullen verlengen. Al eerder zeiden we dat spijtig te vinden en dat we hun kennis en enthousiasme als bestuur erg zullen gaan missen. Beide functies dragen in zeer belangrijke mate bij aan de beeldvorming naar buiten toe van ons als LVWCN als grote landelijke luchtgekoelde oldtimer club.

  • De secretaris geeft vorm aan de communicatie tussen de vele groepen in onze club en verzorgt het administratieve reilen en zeilen binnen de club (klik hier voor een uitgebreidere taakomschrijving).
  • De PR-man/vrouw promoot onze club op evenementen en ‘verleidt/overreedt’ relevante bedrijven om in ons blad te adverteren!

Wij als bestuur verwelkomen uw aanmelding als kandidaat graag!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ook nog een tijdelijke klus onder uw aandacht te brengen:

  • Assistent bij de Kleine Raampjes dag a.s. augustus;

Bij deze klus is er volop ruimte voor uw creativiteit! Een leuke uitdaging en een mooie om gelegenheid om (vrijblijvend) eens een paar maandjes mee te draaien. Grote kans trouwens dat e.e.a. ‘naar meer smaakt’, en stilletjes hopen wij daar natuurlijk ook op!

Voor alle functies kunt u met ons als voorzitters contact opnemen, het liefst via e-mail: voorzitter@lvwcn.nl