ALV 2024

13 april 2024
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Terheijden
LVWCN evenement

De vergadering vindt plaats in het Magazijn in Terheijden (zie clubblad voor het adres).
Ontvangst vanaf 12.30 uur met koffie, soep en broodjes, waarna om 14.00 uur de vergadering begint.
(het Magazijn is vanaf 10.00 uur al open voor de verkoop van onderdelen.)

De agenda luidt as volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ALV in april 2023 (Zie LB 4-2023)
 4. Terugblik 2023 en nabeschouwing jubileumjaar
 5. Vooruitblik 2024
 6. Financieel verslag 2023 en Begroting 2024
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vacature redactie Luchtboxer en oproep vrijwilligers
 10. Bestuur: aftreden Ernest en herverkiezing Wim, Ron en Ada
 11. FEHAC door Tiddo Bresters
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Sluiting om ongeveer 16.00 uur

Mochten er nog aanvullingen zijn, dan vermelden we dat in de nieuwsbrief.